Panie charakteryzatorki z Teatru Wielkiego

9 listopada do naszej szkoły przyjechała grupa z Teatru Wielkiego na spotkanie związane z pracą teatru i filmu. Panie opowiadały o ważnych zawodach osób, bez których nie mógłby się odbyć żaden spektakl. Było przy tym dużo zabawy, ponieważ uczniowie zostali profesjonalnie ucharakteryzowani i ubrani w odpowiednie kostiumy.