Z życia świetlicy – luty 2018

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, snuliśmy plany, w jaki sposób spędzimy ten wolny czas. Omawialiśmy bezpieczne zachowania w czasie zimowych zabaw na śniegu i lodzie.

Rozmawialiśmy o sportach zimowych, wymienialiśmy dyscypliny sportowe, rozwiązywaliśmy quizy, wypełnialiśmy kolorowanki.

Na zajęciach muzycznych śpiewaliśmy piosenki : „Ruch, ruch, ruch”, „Wyciągnij dłoń”. Często też braliśmy udział w zabawach i grach integracyjnych.

Z okazji zbliżających się Walentynek wykonywaliśmy laurki w kształcie serc i samodzielnie redagowaliśmy życzenia.

W ostatnim tygodniu lutego mówiliśmy o naszym mieście. Omawialiśmy i oglądaliśmy ciekawe miejsca w Poznaniu, wypełnialiśmy kolorowanki z herbem Poznania, kamieniczkami. Słuchaliśmy „Legendy o poznańskich koziołkach” Anny Plenzler i wykonywaliśmy wydzierankę, pt. „Trykające koziołki”.