Ogólnopolski Bieg Winogradzki

20 kwietnia na obiektach WTKKF odbył się po raz kolejny Ogólnopolski Bieg Winogradzki. Organizatorem było Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu. Liczna grupa z naszej szkoły z klas 1-7 brała udział w tym wydarzeniu.

Uczniowie startowali w kilku kategoriach i na różnych dystansach. W roczniku 2009 -2010 wygrał Filip Rybacki oraz dwie dziewczynki z naszej szkoły stanęły na podium: Karina Stranz  (I miejsce) i Barbara Pacholczyk (II miejsce). W roczniku 2005-2006 wygrał Mikołaj Kusiak, a Zuzanna Osicka zajęła II miejsce.

Zwycięzcy w każdej kategorii szkolnej otrzymali puchar. Za miejsca I-III w każdej kategorii – upominki i dyplomy.