Sprzątanie Świata 2019

W dniu 21 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły oraz przedszkola  wraz z nauczycielami brali udział   w corocznej akcji proekologicznej „ Sprzątanie Świata –która odbyła się pod hasłem: „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”.

W ramach przeprowadzonej akcji uczniowie sprzątali teren na osiedlu Kosmonautów od ulic: Lechickiej, Naramowickiej, Serbskiej i Murawy oraz teren wokół szkoły.

W działaniach proekologicznych wzięli udział uczniowie klas I – III,  IV – VIII, zerówki szkolnej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Łącznie około 500 dzieci  porządkowało teren na osiedlu Kosmonautów. Efektem podjętych działań, na rzecz czystości naszego miasta, jest wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

Uczniowie naszej placówki zbierają również przez cały rok szkolny makulaturę i zużyte baterie, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

Małgorzata Sułkowska-Gaweł