Nakrętki dla Stefci

List od rodziców Stefci

Dzień Dobry! Rozpoczynamy następną zbiórkę plastikowych nakrętek dla Stefani. W załączniku przesyłam zdjęcia z turnusów rehabilitacyjnych i innych wyjazdów z ćwiczeniami. Stefcia dzięki intensywnej rehabilitacji już chodzi. Było to możliwe dzięki ludziom dobrej woli, którzy zbierali plastikowe nakrętki. Przesyłam też plakat i oświadczenie rodziców mówiące o przeznaczeniu pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży nakrętek. Zachęcamy do dalszej współpracy, ponieważ potrzeby są ogromne. Pozdrawiamy i dziękujemy!

Plakat…
Oświadczenie rodziców…

Sprzątanie Świata 2019

W dniu 21 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły oraz przedszkola  wraz z nauczycielami brali udział   w corocznej akcji proekologicznej „ Sprzątanie Świata –która odbyła się pod hasłem: „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”.

W ramach przeprowadzonej akcji uczniowie sprzątali teren na osiedlu Kosmonautów od ulic: Lechickiej, Naramowickiej, Serbskiej i Murawy oraz teren wokół szkoły.

W działaniach proekologicznych wzięli udział uczniowie klas I – III,  IV – VIII, zerówki szkolnej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Łącznie około 500 dzieci  porządkowało teren na osiedlu Kosmonautów. Efektem podjętych działań, na rzecz czystości naszego miasta, jest wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.

Uczniowie naszej placówki zbierają również przez cały rok szkolny makulaturę i zużyte baterie, przyczyniając się w ten sposób do ochrony środowiska.

Małgorzata Sułkowska-Gaweł

Z życia świetlicy – wrzesień 2019

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy pełni zapału i dobrego humoru. Wspominaliśmy minione wakacje, oglądaliśmy zdjęcia, pamiątki i wykonaliśmy prace plastyczne na temat „Moja wakacyjna przygoda”.
Zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo.  Braliśmy udział w wielu zabawach integracyjnych, m. in.: „Krzesła”, chusta Klanzy, „Murarz”, mecze piłki nożnej, rysowanie kolorową kredą, lepienie z plasteliny, wspólne śpiewanie piosenek.

W związku z nadchodzącą jesienią malowaliśmy pastelami jesienne pejzaże, wylepialiśmy z plasteliny kolorową jesień. Puściliśmy wodze fantazji malując farbami „Jesienne inspiracje”. Wykonaliśmy jesienne drzewa techniką przestrzenną, wykorzystując kolorowe paski brystolu.

Uczyliśmy się piosenki „Kapelusz Uśmiechmistrza”.

Uczyliśmy się samodzielności i samoobsługi w czasie obiadów szkolnych w stołówce.