Zbiórka żywności

Dnia 9 grudnia (sobota) członkowie Szkolnego Koła Caritas uczestniczyli w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności na rzecz potrzebujących z ramienia Caritas. Akcja odbywała się na terenie osiedlowego marketu. Wolontariusze zostali przyjęci z dużą życzliwością, co zaowocowało zebraniem olbrzymiej ilości żywności.

Świętomarcińskie rogale

Na terenie szkoły w dniu 9 listopada członkowie Szkolnego Koła Caritas rozprowadzali zgodnie z wieloletnią tradycją ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE .
Uzyskane środki zostaną przekazane na remont Domu Dziecka w Lesznie oraz na zorganizowane wigilii na Międzynarodowych Targach Poznańskich dla bezdomnych i najbardziej potrzebujących.
W dużej mierze akcję wsparli uczniowie ale też nauczyciele i pracownicy szkoły.