Edukacja wczesnoszkolna – Gry i zabawy z elementami koszykówki

Głównym celem jest pokazanie dzieciom, że koszykówka może być ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Poprzez realizację opracowanej przez nas innowacji dla najmłodszych, dbamy o wszechstronny rozwój fizyczny oraz uczymy podstawowych elementów koszykówki. Chcemy dać dzieciom również możliwość spożytkowania nadmiaru energii. 
 

Sport to również kształtowanie charakteru. Będziemy się starać zaszczepić u dzieci zdolności współpracy w grupie,  zdrowego współzawodnictwa oraz zasady „fair play”. Pragniemy także kłaść nacisk na przyjazną atmosferę w drużynie oraz poczucie zespołowości. Zależy nam, by dzieci przychodziły na zajęcia z radością i uśmiechem oraz aby czerpały jak największą satysfakcję ze stawianych im zadań.

Zapraszamy na zajęcia dziewczynki i chłopców z klas 2-3.
W roku szkolnym 2018/19 zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 15.20 do 16.20.
Zajęcia prowadzi mgr Anna Waligórska.