Klasy 4-6 – Klasy dwujęzyczne

Od 1 września 2017 r. w naszej szkole funkcjonuje oddział dwujęzyczny. Liczy 26 uczniów, nauka języka prowadzona jest w grupach.

Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym – języku angielskim – będącym drugim językiem nauczania. W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole jest to: geografia z wyłączeniem części geografii dotyczącą geografii Polski, matematyka, fizyka, informatyka i muzyka.

Liczba godzin języków obcych w oddziale dwujęzycznym:
– 6 godzin języka angielskiego,
– 4 godziny języka niemieckiego.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego było otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Egzamin był przeprowadzony w naszej szkole.

W naszej szkole, w oddziale dwujęzycznym z językiem angielskim, drugim językiem jest język niemiecki. Jest to podyktowane dobrem uczniów. W Poznaniu, w większości liceów, nauczany jest język angielski i język niemiecki.  Nasi uczniowie ucząc się  tych dwóch języków, mają większe szanse na dostanie się do liceum, a w przyszłości ogromne szanse na rynku pracy zdominowanym, w naszym regionie, przez niemieckie firmy.

Więcej informacji…

Informator 2018 – klasy dwujęzyczne…