Terminarz

Rok szkolny 2019/2020

SEMESTRY
I semestr – 2.09 – 26.01
II semestr – 27.01 – 26.06

SPOTKANIA Z RODZICAMI
10.09 – zebranie
8.10 – godz. informacyjna
5.11 – godz. informacyjna
10.12 – zebranie
23.01 – wywiadówka
10.03 – godz. informacyjna
12.05 – godz. informacyjna

FERIE ZIMOWE
27.01 – 9.02

PRZERWY ŚWIĄTECZNE
23.12 – 31.12 (zimowa)
9.04 – 14.04 (wiosenna)

FERIE LETNIE
27.06 – 31.08

DNI WOLNE
15-17.04 – egzamin ósmoklasisty (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
12.06 (piątek) – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA – 20.09 (piątek)
ŚWIĘTO SZKOŁY – 24.04 (piątek)
ŚWIĘTO SPORTU – 18.06 (czwartek)
WYCIECZKI – 18-29.05

DRZWI OTWARTE
 

BADANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
JĘZYK POLSKI – kwiecień – klasy IV i VII
MATEMATYKA – maj – klasy IV i VII
JĘZYK ANGIELSKI – kwiecień – klasy IV i VII
KANGUR MATEMATYCZNY – marzec
MISTRZ ORTOGRAFII – luty/marzec
DIAGNOZA WSTĘPNA – klasy III i IV – wrzesień
DIAGNOZA WSTĘPNA – klasy I – październik
K3 – kompetencje trzecioklasistów – kwiecień
K7 – kompetencje siódmoklasistów – kwiecień

WYSTAWIANIE OCEN
I SEMESTR
Zagrożenie oceną niedostateczną – 10.12
Oceny proponowane w dziennikach – 2.01
Oceny w dzienniczkach – 3.01
Oceny końcowe w dziennikach – 16.01
Oceny w dzienniczkach – 17.01

II SEMESTR
Zagrożenie oceną niedostateczną – 12.05
Oceny proponowane w dziennikach – 28.05
Oceny w dzienniczkach – 29.05
Oceny końcowe w dziennikach – 8.06
Oceny w dzienniczkach – 9.06

Egzaminy poprawkowe – 24-28.08

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
TERMINY GŁÓWNE
21.04 (wtorek), godz. 9,00 – język polski
22.04 (środa), godz. 9,00 – matematyka
23.04 (czwartek), godz. 9,00 – język obcy nowożytny

TERMINY DODATKOWE
1.06 (poniedziałek), godz. 9,00 – język polski
2.06 (wtorek), godz. 9,00 – matematyka
3.06 (środa), godz. 9,00 – język obcy nowożytny
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 uczniowie poznają dopiero w czerwcu. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 2020 ustalono na 19 czerwca, zaś 26 czerwca, czyli na zakończenie roku szkolnego 2019/20 uczniowie otrzymają zaświadczenia.