Terminarz

Rok szkolny 2018/2019

SEMESTRY
I semestr – 3.09 – 27.01
II semestr – 28.01 – 21.06

SPOTKANIA Z RODZICAMI
11.09 – zebranie
 9.10 – godz. informacyjna
 6.11 – godz. informacyjna
 4.12 – zebranie
10.01 – wywiadówka
 5.03 – godz. informacyjna
 9.04 – godz. informacyjna
 7.05 – zebranie

FERIE ZIMOWE
14.01 – 25.01

PRZERWY ŚWIĄTECZNE
23.12 – 31.12 (zimowa)
18.03 – 23.04 (wiosenna)

FERIE LETNIE
22.06 – 31.08

DNI WOLNE
 2.11 (piątek) – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
15-17.04 (poniedziałek) – egzamin ósmoklasisty (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
  2.05 (czwartek) – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA – 20.09 (czwartek)
ŚWIĘTO SZKOŁY – 26.04 (piątek)
ŚWIĘTO SPORTU – 14.06 (piątek)
WYCIECZKI – 13-24.05

DRZWI OTWARTE
  2.03 (sobota)
19.03 (wtorek)

BADANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
JĘZYK POLSKI – kwiecień 2019 r. – klasy IV i VII
MATEMATYKA – maj 2019 r. – klasy IV i VII
JĘZYK ANGIELSKI – kwiecień 2019 r. – klasy IV i VII
KANGUR MATEMATYCZNY – marzec 2019 r.
MISTRZ ORTOGRAFII – luty/marzec 2019 r.
DIAGNOZA WSTĘPNA – klasy III i IV – wrzesień 2018 r.
DIAGNOZA WSTĘPNA – klasy I – październik 2018 r.
K3 – kompetencje trzecioklasistów – kwiecień 2019 r.
K7 – kompetencje siódmoklasistów – kwiecień 2019 r.

WYSTAWIANIE OCEN
I SEMESTR
Zagrożenie oceną niedostateczną – 4.12
Oceny proponowane w dziennikach – 18.12
Oceny w dzienniczkach – 19.12
Oceny końcowe w dziennikach – 3.01
Oceny w dzienniczkach – 4.01

II SEMESTR
Zagrożenie oceną niedostateczną – 7.05
Oceny proponowane w dziennikach – 28.05
Oceny w dzienniczkach – 29.05
Oceny końcowe w dziennikach – 6.06
Oceny w dzienniczkach – 7.06

Egzaminy poprawkowe – 26-30.08

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
TERMINY GŁÓWNE
15.04 (poniedziałek), godz. 9,00 – język polski
16.04 (wtorek), godz. 9,00 – matematyka
17.04 (środa), godz. 9,00 – język obcy nowożytny (język angielski)

TERMINY DODATKOWE
3.06 (poniedziałek), godz. 11,00 – język polski
4.06 (wtorek), godz. 11,00 – matematyka
5.06 (środa), godz. 11,00 – język obcy nowożytny (język angielski)