Terminarz

Rok szkolny 2017/2018

SEMESTRY
I semestr – 4.09 – 26.01
II semestr – 29.01 – 22.06

SPOTKANIA Z RODZICAMI
12.09 – zebranie
10.10 – godz. informacyjna
  7.11 – godz. informacyjna
  5.12 – zebranie
25.01 – wywiadówka
27.03 – godz. informacyjna
17.04 – godz. informacyjna
  8.05 – zebranie

FERIE ZIMOWE
12.02 – 23.02

PRZERWY ŚWIĄTECZNE
23.12 – 31.12 (zimowa)
29.03 – 3.04 (wiosenna)

FERIE LETNIE
25.06 – 31.08

DNI WOLNE
30.04 (poniedziałek) – dzień z wychowawcą
  2.05 (środa) – odpracowujemy 1.06 – zajęcia opiek.-wych.
  4.05 (piątek) – odpracowujemy w maju (festyn osiedlowy)

ŚWIĘTO SZKOŁY – 27.04 (piątek)
ŚWIĘTO SPORTU – 15.06 (piątek)
WYCIECZKI – 14-25.05

DRZWI OTWARTE
  3.03 (sobota)
20.03 (wtorek)

BADANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
JĘZYK POLSKI – marzec 2018 r. – klasy IV i VII
MATEMATYKA – marzec 2018 r. – klasy IV i VII
JĘZYK ANGIELSKI – kwiecień 2018 r. – klasy IV i VII
KANGUR MATEMATYCZNY – marzec 2018 r.
MISTRZ ORTOGRAFII – luty/marzec 2018 r.
DIAGNOZA WSTĘPNA – wrzesień 2017 r. –klasy III i IV
DIAGNOZA WSTĘPNA – październik 2017 r. –klasy I
K3 – kompetencje trzecioklasistów – kwiecień 2018 r.
K7 – kompetencje siódmoklasistów – kwiecień 2018 r.

WYSTAWIANIE OCEN
I SEMESTR
Zagrożenie oceną niedostateczną – 5.12
Oceny proponowane w dziennikach – 19.12
Oceny w dzienniczkach – 20.12
Oceny końcowe w dziennikach – 17.01
Oceny w dzienniczkach – 18.01

II SEMESTR
Zagrożenie oceną niedostateczną – 8.05
Oceny proponowane w dziennikach – 24.05
Oceny w dzienniczkach – 25.05
Oceny końcowe w dziennikach – 7.06
Oceny w dzienniczkach – 8.06

Egzaminy poprawkowe – 20-24.08.