Przedmiotowe systemy oceniania

Edukacja wczesnoszkolna Beata Aleksy klasa 1a
Dorota Casadei  klasa 1c
Agnieszka Dolata klasa 1b
Beata Wachowiak klasa 1d
Małgorzata Drążkowiak klasa 2a
Marzena Oczujda klasa 3b
Barbara Plucińska klasa 3a
Jolanta Wachowiak klasa 2b
Katarzyna Weber-Izydorek klasa 2c
Religia Marika Kaźmierczak klasy 1-3 klasy4-8
Dorota Komarnicka-Stodolny klasy 1-3 klasy4-8
Etyka Karolina Mager  1a, 1b, 2b, 3b
Agnieszka Lipińska klasy 4
Katarzyna Weber-Izydorek klasa 2c
Język polski dyr. Beata Korbanek klasa 7a
Agata Brot klasy 4-8
Agnieszka Chyrek klasy 4-8
Milena Danek klasy 4-8
Anna Tlaga klasy 4-8
Język angielski Izabela Ackermann klasy 4 klasy 5 klasy 6 klasy 7  klasy 8
Joanna Banaszczak klasy 4 klasy 5 klasy 6 klasy 8
Anna Kaźmierczak klasy 1-3 klasy 4 klasy 5 klasy 6 klasy 7-8
Justyna Szeflińska klasa 4b klasy 2 
Agnieszka Jankowska klasy 1
Język niemiecki Jakub Płowens klasy 7  klasy 8
Historia/Historia i społeczeństwo Małgorzata Aleksy klasy 4-8
Julita Sikorska-Oboda klasy 4-8
Wiedza o społeczeństwie Julita Sikorska-Oboda klasy 4-8
Przyroda Małgorzata Sułkowska-Gaweł klasa 4c, klasy 6
Jolanta Kukieła klasy 5
Jagoda Nowosad klasa 4a
Matematyka Wiesława Ignaczak klasy 5a, 7b
Krzysztof Konarski klasy 4-8
Magdalena Nowak klasy 4-5
Tamara Szczepaniak klasy 4-8
Fizyka Karina Kulas klasy 7-8
Chemia Agnieszka Lesińska klasy 7-8
Geografia Jagoda Nowosad klasy 5  klasa 7a klasy 7b
klasa 8a klasy 8b, 8c
Biologia Jolanta Kukieła klasy 7-8
Muzyka Natalia Kłysz-Sokalska – klasy 4-7
Karolina Mager klasy 3b, 3c
Plastyka Małgorzata Furmanowska – klasy 4-7
Wychowanie fizyczne Jacek Ciuksza klasy 4-8
Marek Lebiedziński  klasy 4-8
Marta Łapawiec klasy 4-8
Monika Sibora klasy 4-8
Anna Waligórska klasy 4-8
Zajęcia komputerowe/Informatyka Błażej Stankiewicz – klasy 4-5 klasy 6 klasy 7 klasy 8
Wychowanie techniczne/Technika Justyna Góra klasy 4-6
Edukacja dla bezpieczeństwa Agnieszka Lesińska klasy 7-8