Przedszkole – Zabawa z koszykówką

Są to zajęcia dla dzieci uczęszczających do zerówki oraz przedszkola. Odbywają się raz w tygodniu w dużej lub średniej sali gimnastycznej. Dostosowane są do wieku i umiejętności poszczególnych grup. Zajęcia oparte są o naturalne formy ruchu, gry i zabawy ruchowe z podstawowymi elementami koszykówki. Mają na celu ogólny, harmonijny rozwój dziecka, operowanie piłką i różnymi innymi przyborami sportowymi. Na zajęciach panuje miła i wesoła atmosfera i wspaniale się bawimy.
Zabawę z koszykówką prowadzą: mgr Marta Łapawiec oraz mgr Anna Waligórska.