Wizytówka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Szkoła Podstawowa nr 65, im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
Przedszkole nr 175 Podniebny Świat
61-642 Poznań, Os. Kosmonautów 111

Tel. 061 820 10 63
E-mail: zspnr5.poznan@gmail.com

Sekretariat czynny codziennie w godz. 7,30 – 15,00

REGON 302490140, NIP 972-12-45-618