Wizytówka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Szkoła Podstawowa nr 65, im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
Przedszkole nr 175 Podniebny Świat
61-642 Poznań, Os. Kosmonautów 111

Tel. 061 820 10 63
E-mail: zspnr5.poznan@gmail.com

Sekretariat czynny codziennie w godz. 7,30 – 15,00

REGON 302490140, NIP 972-12-45-618

 

Dane kontaktowe IOD – Izabela Malinowska-Szabowska
Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl

Dane kontaktowe zastępcy IOD – Monika Kocimska
Adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl